get_results(“SELECT * FROM sgv_spaarprogramma WHERE id=’13′”, OBJECT) or die(mysql_error());
?>

$sp_rij) {
echo “

” . $sp_rij->sp_naam . ” – kenmerken

“;
echo “

  “;
  echo “

 • Aanmeldbonus: “;
  if (empty($sp_rij->sp_aanmeldbonus)){
  echo “geen”;
  }
  else {
  echo “€” . $sp_rij->sp_aanmeldbonus;
  }
  echo “
 • “;
  echo “

 • Referralbonus: “;
  if (empty($sp_rij->sp_ref_bonus)){
  echo “geen”;
  }
  else {
  echo “€” . $sp_rij->sp_ref_bonus . ” per aangebracht lid”;
  }
  echo “
 • “;
  echo “

 • Aantal referrallevels: “;
  if (empty($sp_rij->sp_ref_aantal_levels)){
  echo “geen”;
  }
  else {
  echo $sp_rij->sp_ref_aantal_levels . “
 • “;
  echo “

 • Referralpercentages:
 • “;
  $sp_percentages = explode(“-“, $sp_rij->sp_ref_percentages);
  echo “

   “;
   foreach( $sp_percentages as $level => $percentage){
   echo “

  • Level ” . ($level + 1) . “: $percentage%
  • “;
   }
   echo “

  “;
  }
  echo “

 • E-mails p/maand: ” . $sp_rij->sp_mails_pm . “
 • “;
  echo “

 • Bedrag p/e-mail: €” . $sp_rij->sp_bedrag_pmail . “
 • “;
  echo “

 • Uitbetaling vanaf: €” . $sp_rij->sp_uitbetaling . “
 • “;
  $sp_naam_kleine_letters = strtolower($sp_rij->sp_naam);
  echo “

 • Aanmelden: sp_naam . “!\” title=\”Meld je aan bij ” . $sp_rij->sp_naam . “!\”>Meld je aan bij ” . $sp_rij->sp_naam . “!
 • “;
  echo “

“;
echo “sp_banner . “\” class=\”banner\” title=\”Meld je GRATIS aan “;
if (!empty($sp_rij->sp_aanmeldbonus)){
echo “en ontvang meteen €” . $sp_rij->sp_aanmeldbonus;
}
echo ” bij ” . $sp_rij->sp_naam . “\” alt=\”Meld je GRATIS aan “;
if (!empty($sp_rij->sp_aanmeldbonus)){
echo “en ontvang meteen €” . $sp_rij->sp_aanmeldbonus;
}
echo ” bij ” . $sp_rij->sp_naam . “\”>
“;
?>

Hoe kan je geld verdienen met sp_naam ?>?

Bij sp_naam ?> kan je uiteraard geld verdienen met het lezen van betaalde e-mails en met het werven van referrals, net als bij elk spaarprogramma.
sp_omschrijving)){ echo “”; } else { echo “Verder kan je bij ” . $sp_rij->sp_naam . ” geld verdienen met:

  ” . $sp_rij->sp_omschrijving . “

“;}?>

sp_bijzonder)){
echo “

Heeft ” . $sp_rij->sp_naam . ” bijzonderheden?

“;
echo “

“;
echo $sp_rij->sp_bijzonder;
echo “

“;
}
?>

Een rekenvoorbeeld met sp_naam; ?>

Hieronder zie je een klein rekenvoorbeeldje met sp_naam; ?>.
Onderstaand voorbeeld geeft je een idee hoeveel geld je kan verdienen (per maand en per jaar) zonder dat je er veel moeite voor hoeft te doen.

Bij dit voorbeeld gaan we uit van de volgende situatie:

 1. Je bevestigt alle betaalde links uit de ontvangen e-mails.
 2. Je brengt 1 nieuw lid per dag aan (oftewel 1 referral; dit aantal is makkelijk te behalen)

sp_aanmeldbonus;
$aanmeldbonus_jaar = $sp_rij->sp_aanmeldbonus;
//maak floats van de string-waarden (vervang de komma door een punt)
$emails_pm_punt = (float) (str_replace(“,”, “.”, $sp_rij->sp_mails_pm));
$bp_email_punt = (float) (str_replace(“,”, “.”, $sp_rij->sp_bedrag_pmail));
$aanmeldbonus_punt = (float) (str_replace(“,”, “.”, $sp_rij->sp_aanmeldbonus));
$referralbonus_punt = (float) (str_replace(“,”, “.”, $sp_rij->sp_ref_bonus));
//bereken geld per maand met emails lezen
$product_email_punt = ($emails_pm_punt * $bp_email_punt);
//bereken geld per jaar met emails lezen
$product_email_jaar_punt = ($product_email_punt / 30 * 365);
//bereken geld per maand met referrals
$product_referral_punt = (30 * $referralbonus_punt);
//bereken geld per jaar met referrals
$product_referral_jaar_punt = (365 * $referralbonus_punt);
//bereken totaal per maand
$totaal_maand_punt = ($aanmeldbonus_punt + $product_email_punt + $product_referral_punt);
//bereken totaal per jaar
$totaal_jaar_punt = ($aanmeldbonus_punt + $product_email_jaar_punt + $product_referral_jaar_punt);

//floats omzetten naar string
$product_email_maand = str_replace(“.”, “,”, number_format($product_email_punt,2));
$product_email_jaar = str_replace(“.”, “,”, number_format($product_email_jaar_punt,2));
$product_referral_maand = str_replace(“.”, “,”, number_format($product_referral_punt,2));
$product_referral_jaar = str_replace(“.”, “,”, number_format($product_referral_jaar_punt,2));
$totaal_maand = str_replace(“.”, “,”, number_format($totaal_maand_punt,2));
$totaal_jaar = str_replace(“.”, “,”, number_format($totaal_jaar_punt,2));

//plaats de tabel
echo “

\n”;
echo “

\n”;
echo “

\n”;
echo “

\n”;
echo “

\n”;
echo “

\n”;
echo “

Per maand (30 dagen) Per jaar
Aanmeldbonus: €” . $aanmeldbonus . “ €” . $aanmeldbonus_jaar . “
Lezen van e-mails: €” . $product_email_maand . “ €” . $product_email_jaar . “
Aanbrengen van leden: €” . $product_referral_maand . “ €” . $product_referral_jaar . “
Totaal €” . $totaal_maand . “ €” . $totaal_jaar . “

\n”;
}
?>